Stockholm 2012-08-30 | Demonstration | Intelligent elfordonsladdning

Green Corridor: Initiativ Eiderfors & Partners AB


Demonstrationen gjordes för en stor svensk organisation

I Sverige finns mer än 1000 laddstolpar avsedda för elfordon.
Gratis användning är vanlig, andra hänger på ett lås för att hindra missbruk.
I de fall man har en betallösning bygger det på SMS, oftast saknas också logik.
 

 

Denna laddstolpe har fast internetanslutning alternativt Wi-Fi eller mobil.

Laddning sker med 3-Fas 230 V, 32 Amp, med option 400V, 63 Amp.

Demonstrationen gjordes tillsammans med en Renault Kangoo, en s.k. ren elbil.

  Renault_Kangoo  
 

 

Kollektivt resande använder idag små plastkort, s.k. RFID-kort. I Stockholms kollektivtrafik kallas korten SL ACCESS och används för autentisering vid spärrar.
Gemensamt för många persontransporter i allmänhet är just bruket av RFID-teknologi. Fördelar gentemot andra kort är att det är beröringsfritt samt att autentiseringen går blixtsnabbt. Förutom samtliga kort av typ MIFARE Classic (SL ACCESS) har även telefontillverkarna Samsung en telefon som är godkänd. Sony har också släppt en handfull modeller, som är under test.


 

 

RFID_MIFARE_Classic

 

 
  Laddning idag gjordes med kontaktdon av typ Schuco 16 A, i detta fall i fronten på bilen. Kabelskon är låst under hela laddningsproceduren på både bil och laddstolpe.

Efter full laddning kan just denna bil gå ca: 80-130 km, beroende på körsätt och topografi. Att långsamladda ett tomt batteri till 80% tar ca: 5 timmar, vid snabbladdning ca: 30 minuter. Dock går det idag inte att snabbladda en Renault Kangoo.


  Elbilsladdning  
 


För att laddning ska starta krävs autentisering och görs med ett förregistrerat RFID-kort ställd på organisation, individ, bil, etc. (kan vara SL ACCESS).

Kort eller godkänd SmartPhone förs beröringsfritt ca: 10-20mm över laddstolpens display.

Därefter kontrollerar stolpen bilens nuvarande laddning plus ett antal andra parametrar som också krävs. När allt är uppfyllt startas laddningen.

 


Modern-elbilsladdning

 
 
För att avsluta laddningen krävs att man för sitt kort ytterligare en gång över displayen.

Hela proceduren övervakas centralt. Data lagras och varje kund kan förvalta sin fordonsflotta och kan exempelvis fastställa ”när-var-vem-hur mycket".
 

 

Kabel_i_elbil

 

 
           
  Mer information, fråga oss:  
  Renault  
  Green Corridor